Verkenning StartR flexwoningen in Nesselande

Op dit moment onderzoekt de gemeente Rotterdam of er flexwoningen geplaatst kunnen worden op de strook langs het bedrijventerrein en de Laan van Magisch Realisme in Nesselande. Bewoners aan de laan worden hier vandaag over geïnformeerd per brief.

Vanwege de grote vraag naar woningen wil de gemeente snel betaalbare woonruimte creëren Vooral voor jonge Rotterdammers, en voor wie met spoed woonruimte nodig heeft, is het lastig een woning te vinden. Een van de projecten waar aan gewerkt wordt, is het snel plaatsen van (tijdelijke) flexwoningen. Dit kan bijvoorbeeld op plekken waar in de verre toekomst andere plannen voor zijn, maar die nu nog ruimte bieden. Voor de woningen wordt er op diverse plaatsen in Rotterdam gekeken naar de mogelijkheden.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn compacte woningen die vooraf in een fabriek worden gebouwd. Hierdoor hebben ze een kortere bouwtijd dan reguliere woningen. Ze zijn goed geschikt voor tijdelijke locaties en tijdelijk wonen. Na enige jaren kunnen bewoners doorstromen naar een permanente woning. Het zijn meestal sociale huurwoningen, waarbij ook het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is. De komende jaren wordt er in Rotterdam ruimte geboden aan 700 tot 1.000 van deze woningen. De projecten worden uitgevoerd met diverse partners in de stad, denk aan woningcorporaties en bouwbedrijven.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?

Met als projectnaam ‘StartR’ wordt er in Rotterdam gezocht naar locaties voor flexwoningen voor starters en herstarters. De doelgroep is vooral jongvolwassenen. Circa 60% van de woningen is bedoeld voor woningzoekenden tot 27 jaar, waaronder ook jongeren uit de directe omgeving. Dit betekent dus goed nieuws voor jongeren uit Nesselande die op zoek zijn naar een eerste woning. De overige woningen kunnen worden ingezet voor urgent woningzoekenden. Denk aan mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig kunnen wonen en statushouders. Er wordt zorgvuldig gekeken naar een goede mix aan bewoners.

Flexwoningen in Nesselande?

In Nesselande wordt er gekeken naar de niet-gebruikte zone langs de Laan van Magisch Realisme, tussen de bedrijven en de weg. Op deze plek is ruimte voor kantoren, maar daar is op korte termijn niet veel vraag naar. Dit betekent dat er een kans is om hier tijdelijk woningen te plaatsen. Er wordt gedacht aan circa 150 kleine woningen, die worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar.Betrokkenheid buurtDe gemeente vindt het belangrijk dat u als direct omwonende al vroeg betrokken bent bij deplannen voor de nieuwe woningen. Om die reden ontvangt u nu al een brief, vóórdat deplannen echt gemaakt zijn. De volgende stappen worden nu doorlopen:• De komende weken wordt er verder gesproken met een woningcorporatie. Daarbij wordt bekeken of een eventueel plan praktisch haalbaar en betaalbaar is.

• Als de plannen mogelijk lijken dan wordt er een eerste schets gemaakt en een eerste concept van de plannen. Denk aan aantallen en hoe de woningen eruit komen te zien.

• Dit eerste (concept) plan wordt dan aan u gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor omwonenden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per post.

• Tijdens de bijeenkomst wordt het plan toegelicht en worden de opmerkingen van omwonenden opgehaald. Deze reacties worden meegenomen in de planvorming.

• Daarna is de volgende stap een officiële procedure voor een omgevingsvergunning. Iedereen die dat wil kan in die periode ook formeel reageren op de plannen.

• Alle informatie is uiteraard ook te vinden via de website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/startr/

Meer informatie

Wij begrijpen dat u wellicht nu al vragen hebt. Op dit moment is er nog niet meer bekend dan wat u in deze brief leest. Zodra dit verandert brengen wij u uiteraard direct op de hoogte. Ookover het inschrijven voor de woningen is nu nog niets bekend. Actuele informatie over dit project en over de andere StartR locaties in de stad vindt u altijd op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/startr/

Voor vragen en opmerkingen hierover is de gemeente het best per e-mail bereikbaar via startr@rotterdam.nl.Bellen naar telefoonnummer 14 010 is ook mogelijk.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *