Wonen & Voorzieningen

De komende jaren wordt er in de wijk Nesselande nog volop gebouwd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het project Common Green/Finesse, de zelfbouwkavels van Waterwijk Nesselande,  de invulling van de Kosboulevard en de eventuele komst van flexwoningen aan de Laan van Magisch Realisme. 

Daarnaast zal de ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder ook van invloed zijn op de wijk.  Voorgenoemde projecten zullen allemaal van invloed zijn op de wijk en de faciliteiten van de wijk. De kunst is dan ook om  deze nieuwe projecten in de wijk in te bedden met de bestaande infrastructuur, indien mogelijk. Naast wonen dient er ook ruimte zijn voor verschillende voorzieningen voor de bewoners van Nesselande zoals een ruim aanbod van winkels, onderwijs, groen, strand, sport, recreatie en OV-verbinding.

Project Common green/Finesse

Inmiddels wordt het gebied waar het project gerealiseerd zal worden bouwrijk gemaakt. Voor nu staat de oplevering gepland eind 2024. Voor verdere informatie over dit project kunt u  de website van gemeente Rotterdam raadplegen.

Aandachtspunten:

  • mogelijke (bouw)overlast in de gaten houden.
  • definitieve inrichting common green (ook als ontmoetingsplek voor de wijk bij bijvoorbeeld dodenherdenking of activiteiten).

Waterwijk Nesselande

Afgelopen september zijn er weer kavels in Waterwijk verloot door gemeente Rotterdam. De winnaars uit de loting krijgen de kans om op deze kavels hun eigen droomhuis te bouwen.

Aandachtspunten:

  • behoeftes en faciliteiten Waterwijk in kaart brengen.
  • Invulling gebied onder hoogspanningsmasten.

Invulling Kosboulevard

De gemeente Rotterdam is momenteel in een verkennende fase naar de mogelijkheden rondom dit gebied. Dit gebied is niet bedoeld voor woningen, maar heeft de bestemming recreatieve doeleinden.  Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om de bestemming meerdere doeleinden te geven. Hierbij valt te denken aan een binnensportlocatie met een schoolgebouw.

In september heeft de gemeente een informatiedag gehouden om de wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen. De bevindingen worden binnenkort bekend gemaakt.

Aandachtspunt:
In de gaten houden hoe het proces verloopt en dat er wordt ingespeeld op de behoeftes van de wijk.

Flexwoningen

Eventuele flexwoningen aan de Laan van Magisch Realisme houden  momenteel de gemoederen bezig in Nesselande. Overigens ook in een aantal andere wijken in Rotterdam. Door middel van Flexwoningen wil de gemeente de woningnood tegengaan in Rotterdam. Het doel van dit project is om aan de Laan van Magisch Realisme 150 tot 250 tijdelijke woningen te realiseren voor starters. Het plan is in gemeenteraad behandeld, maar er is nog geen omgevingsvergunning voor afgegeven.

De gemeente is nog in gesprek met een potentiële ontwikkelaar en daarnaast worden er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd om de praktische haalbaarheid en betaalbaarheid te toetsen. Vanuit de bewoners van de Laan van Magisch Realisme is er veel weerstand tegen dit project. De bewoners hebben zich verenigd om de bouwplannen juridisch te toetsen.  Het is op dit moment nog de vraag of dit project überhaupt gerealiseerd zal worden in de wijk.

Aandachtspunt:
Procesbewaking en bewoners faciliteren in hun behoeftes.

Het Vijfde dorp

Het Vijfde dorp is een uniek geval in het rijtje van nieuwbouw projecten in Nesselande. De reden hiervoor is dat het officieel niet in de wijk Nesselande hoort of überhaupt in Gemeente Rotterdam zal plaatsvinden. Het project is namelijk gelegen in de gemeente Zuidplas. Desalniettemin zal dit project impact hebben op de huidige infrastructuur en faciliteiten van Nesselande. Hoe groot dit gaat zijn, is nog onduidelijk. Denk aan P+R voor de bewoners die de metro willen gebruiken. Ouders die gebruik willen maken van de onderwijsvoorzieningen, bewoners die boodschappen willen doen in Nesselande en toename van het aantal recreanten en strandbezoekers. Kortom allemaal vragen die momenteel niet beantwoord kunnen worden.

Aandachtspunt:
Ontwikkeling in de gaten houden gezien de mogelijke impact op de huidige infrastructuur en faciliteiten van de wijk.

Voorzieningen

Sport & recreatie
In Nesselande zijn verschillende voorzieningen beschikbaar voor de bewoners uit Nesselande en daarbuiten zoals sport en recreatie, onderwijs en winkels. Over sport en recreatie zijn er verschillende particuliere- en publieke mogelijkheden zoals het strand, sportpark en het Oeverpark.

Onderwijs
Er zijn verschillende partijen die onderwijs aanbieden zoals basisonderwijs, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Op dit moment zijn er vier basisscholen in Nesselande. Er wordt helaas geen middelbaar basisonderwijs in Nesselande aangeboden. Tot nu toe is er geen middelbare school gevonden die dit zou willen aanbieden in Nesselande.

Winkelcentrum
Er is een winkelcentrum in de wijk aanwezig waarin er een verscheidenheid aan winkels is gevestigd die inspelen op de behoeftes van de bewoners. Bewoners ervaren echter ook de leegstand in het winkelcentrum wat een zorgpunt blijft naast de windgevoeligheid van het plein. Er is een actieve winkeliersvereniging die regelmatig activiteiten organiseren op het winkelcentrum.

Aandachtspunten:

  • Meer sport en recreatie aanbieden voor de wintermaanden.
  • Mogelijkheid naar middelbare onderwijs onderzoeken gezien de groei van de wijk en de omringende gebieden.
  • Mogelijkheid voor meer winkels onderzoeken en in gesprek gaan met verhuurders om dit te faciliteren.