Ondernemen

Nesselande is een ondernemende wijk. Niet alleen wonen er talloze ondernemers en ZZP’ers in de wijk, ook hebben zich diverse MKB’ers gevestigd op het bedrijventerrein. Daarnaast wordt het horeca- en winkelaanbod ook mede bepaald door een groot aantal (lokale) ondernemers, verenigd in de Winkeliersvereniging Boulevard Nesselande.

Het ondernemende karakter van de wijk maakt Nesselande mede een bruisende wijk. De Wijkraad Nesselande ondersteunt waar mogelijk initiatieven vanuit de ondernemers, luistert naar de wensen van de bewoners als het gaat om de vestiging van (nieuwe) ondernemers en onderhoudt contacten met de Gemeente Rotterdam als het gaat om mogelijkheden en vestigingsvereisten.

Winkelcentrum Nesselande

De Wijkraad treedt actief in contact met het bestuur van de Winkeliersvereniging om betrokken en faciliterend te zijn bij de impuls die zij geven aan het winkelcentrum en de activiteiten daaromheen. Ook kan de Wijkraad adviserend en bemiddelend optreden wanneer er vanuit de winkeliers wensen zijn ten aanzien van de verschillende gemeentelijke clusters.

Aandachtspunten:

 • Leegstand winkelpanden & visuele
  aantrekkelijkheid
 • Zwerfvuil
 • Betaald parkeren
 • Horeca initiatieven op het strand
 • Sinterklaas, Kerst, Koningsdag en overige festiviteiten

Bedrijventerrein Nesselande

De Wijkraad treedt actief in contact met diverse ondernemers die zich gevestigd hebben op het Bedrijventerrein Nesselande. Dat kan enerzijds door het actief benaderen van reeds bekende ondernemers (verenigingen), dan wel door middel van het verspreiden van een Wijkraadsflyer bij de betreffende locaties. De Wijkraad is een luisterend oor voor de wensen en eisen van de daar gevestigde ondernemers, maar houdt tegelijkertijd met name rekening met de wensen en eisen van de bewoners die aangrenzend aan het bedrijventerrein woonachtig zijn. Ook richting de betreffende gemeentelijke clusters zal de Wijkraad met betrekking tot de ondernemers op het bedrijventerrein adviserend optreden.

Aandachtspunten:

 • Veiligheid: samenscholing en onwenselijk gedrag op het terrein.
 • Vestiging ondermijnende
  criminaliteit.
 • Geen uitbreiding vervuilende
  industrie.
 • Vestiging flexwoningen &
  parkeerdruk.

Ondernemende Bewoners

De Wijkraad komt graag in contact met ondernemende bewoners van onze wijk.

Uiteraard verbinden wij ondernemende bewoners aan de reeds gevestigde ondernemers in onze wijk, maar minstens zo belangrijk vinden we het initiëren van Bewonersinitiatieven. Nesselande kent namelijk relatief weinig bewoners die een initiatief indienen voor onze wijk en daar willen we graag verandering in brengen.

Heeft u dus als ondernemende bewoner een goed idee voor de wijk en zou u daartoe een initiatief willen indienen, dan faciliteert de Wijkraad Nesselande u graag naar de subsidiemogelijkheden die daartoe beschikbaar zijn. We vernemen graag van u!