Buitenruimte

Verbeteren kwaliteit woonomgeving met name op schoon

De score op schoon ligt inmiddels onder het Rotterdams gemiddelde. Nesselande kent ook specifieke problemen op schoon die uit de cijfers komen. Nesselande kent het verschijnsel van afvaltoerisme uit o.a. de gemeente Zuidplas, waar bewoners voor hun afval moeten met een afvalpas moeten betalen. Uit het wijkprofiel blijkt overlast van vuil naast containers (38%). Daarnaast scoort Nesselande onder het gemiddelde voor wat betreft onkruid. Specifieke aandacht vraagt het schoonhouden van het strand en omgeving.

Schoon, Heel en Veilig

School, heel en veilig gaan hand in hand om de buitenruimte op orde te houden. Als lantaarnpalen het niet doen en er donkere plekken zijn in de wijk dan geeft dat een gevoel van onveiligheid en is de kans op een onveilige situatie ook groter. Als er afval naast de containers wordt gezet dan nodigt dat uit om meer rommel op straat te gooien. Met elkaar houden we de wijk schoon, heel en veilig.

Hieronder de aandachtspunten als het gaat om School en Heel.

Afval

Afval is de grootste uitdaging als het gaat om de buitenruimte in Nesselande.

Afvalophaal
In Nesselande wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van ondergrondse containers en gedeeltelijk van kliko’s.

Containers in Nesselande

Ondergrondse containers
Ondergrondse containers zijn in een groot deel van de wijk aanwezig voor restafval, papier en glas en hebben een grote capaciteit. De containers hebben als nadeel dat afval soms te groot is voor de opening of omdat bewoners geen zin hebben om dozen bijvoorbeeld klein te maken.  Ook komen er verstoppingen voor waardoor het lijkt alsof een container vol is terwijl er iets verstopt zit. De gemeente Rotterdam is bezig om containers te voorzien van vulgraadmeters die automatisch doorgeven als een container vol of verstopt is. Hierdoor kan het legen van containers beter worden afgestemd op de behoefte.

Kliko’s

Veel huizen in Nesselande hebben de beschikking over 1 of meerdere containers voor restafval, papier en/of GFT.  Sommige bewoners laten de kliko’s slingeren in achterpaden of vergeten ze op te halen na het legen. Dit geeft soms een rommelig straatbeeld, is vervelend voor bewoners die slecht ter been zijn en vergroot de kans dat dieven de containers als opstap gebruiken om over schuttingen te klimmen. Toezicht hierop kan beter.

Naastplaatsingen

Een grote ergernis van veel bewoners is dat er afval naast de containers wordt geplaatst. Bewoners nemen dan vaak niet de moeite om een grofvuilmelding te doen en afval te bewaren totdat het grofvuil wordt opgehaald. Bij volle of verstopte containers worden soms ook vuilniszakken naast de containers gezet. Toezicht en Handhaving controleert af en toe zakken op adressen en deelt boetes uit maar het effect is gering.

Afvaltoerisme

Nesselande heeft te maken met het begrip afvaltoerisme omdat bewoners in o.a. de gemeente Zuidplas per zak moeten betalen en hun afval dan soms gratis in Nesselande komen dumpen. Dit zorgt voor volle containers en boze bewoners. Boa’s in burgerkleding controleren regelmatig bij containers aan de randen van de wijk. De gemeente Zuidplas ziet dit niet als hun probleem en een oplossing is dan ook niet eenvoudig.

Containeradoptie

In Rotterdam is het mogelijk om een ondergrondse containers te adopteren. Een bewoner die de container adopteert krijgt hulpmiddelen zoals een bezem, handschoenen, sleutel van de container etc. om eventuele verstoppingen snel op te lossen en om de stoep rondom de container schoon te houden. Meldingen die een containeradoptant doet via een adoptantcode in de MeldR app worden binnen 24 uur opgelost. Een containeradoptant kan ook andere bewoners in de straat er op aanspreken om de stoep rondom de containers schoon te houden en om geen naastplaatsingen te doen.

Schoonmaakacties

Er worden regelmatig schoonacties gedaan in de wijk waarbij er grijpers en vuilniszakken worden uitgedeeld en bewoners of bijv. leerlingen met elkaar een gedeelte van de wijk schoonmaken door zwerfafval op te ruimen. Dit zijn vaak tijdelijke initiatieven en een meer constant adoptieprogramma zou wenselijk zijn waarbij bewoners een straat, containergebied of deel van de wijk adopteren om schoon te houden.

Afval op het strand

Op warme dagen zorgen de grote hoeveelheid strandtoeristen in Nesselande voor een enorme berg aan afval. Rondom het strand zijn veel kliko’s geplaatst maar een deel van de bezoekers blijft hun afval op straat of op het strand gooien. Hier zijn zomers preventieve acties voor waarbij bijvoorbeeld afvalzakjes worden uitgedeeld maar het blijft een probleem om het strand netjes te houden.

Op warme dagen wordt door een groot team van stadsbeheer het strand ’s ochtends vroeg opgeruimd en wordt het zand op het strand gezeefd door een speciale beachcleaner. Een deel van het afval is dan echter al weggewaaid, de wijk, de plas of de natuur in. Voor barbecueafval zijn speciale ijzeren kliko’s geplaatst voor hete kolen.

Afval rondom de Zevenhuizerplas
Een groep bewoners in Nesselande (met name vanuit de hardloopgroep) voelen zich verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval rondom de Zevenhuizerplas. Regelmatig lopen bewoners met een vuilniszak een rondje om de plas of langs de parkjes.

Afval door jongeren

Afval bij speeltuinen en parkeerplaatsen
Met name jongeren laten regelmatig afval achter in speeltuinen of op parkeerplaatsen aan de Kosboulevard of bij bijvoorbeeld de scholen. Soms worden grote hoeveelheden lachgaspatronen en ballonnen gevonden in combinatie met verpakkingen van afhaalrestaurants.

MeldR app / 14010

De MeldR app is een nieuwe app die door de gemeente Rotterdam is ontwikkeld als vervanging van de BuitenBeter app (die van een

externe partij is). Via de app kunnen bewoners eenvoudig meldingen doorgeven aan de gemeente als het gaat om School en Heel. Dit kan ook via telefoonnummer 14010.


Andere uitdagingen rondom de buitenruimte

Dieren

Ganzenpoep / hondenpoep

In Nesselande is er rondom het Rietveldpark veel last van ganzenpoep. In sommige periodes liggen wandel- en fietspaden vol. Ook hondenpoep op grasvelden waar honden niet mogen worden uitgelaten wordt door veel bewoners als klacht genoemd.

Vogelgriep
In het gebied van Zuidplas zijn er de laatste jaren periodes waarin er sprake is van
vogelgriep en vervoersverboden voor vogels.

Groen

Onkruid
In Nesselande is relatief veel overlast door onkruid. Met name op stoepen, in en rondom parkeerhofjes en in de parken waar de brandnetels en distels soms hoog staan.

Sloten en singels

Rietkragen
Door de vele sloten en singels in de wijk staan er veel rietkragen in de wijk. Dit belemmert soms het zicht op oversteekplaatsen en fietspaden. Jaarlijks worden deze rietkragen weggehaald maar dan staan ze vaak al enkele maanden erg hoog en heeft het al gevaarlijke situaties opgeleverd.

Bewoners melden dit regelmatig maar worden door de gemeente soms doorverwezen naar het hoogheemraadschap omdat het probleem zich deel in het water en deels op de kanten afspeelt. Dit zou niet het probleem van bewoners moeten zijn en een definitieve aanpak is dan ook wenselijk.

Fontein
De fontein op de rotonde van de Brandingdijk en de Laan van Avant Garde is meerdere keren per jaar defect of buiten werking. Bewoners doen meerdere keren per jaar meldingen hierover. Soms spuit de fontein zo hard dat in combinatie met de wind het kruispunt nat wordt en er gevaarlijke situaties ontstaan.

Waterkwaliteit

De Zevenhuizerplas is groot en diep en daardoor is de waterkwaliteit goed. Het water in waterwijk en rondom de roeibaan net buiten Nesselande is ondiep en gevoelig voor blauwalg en andere overlast.

Wateroverlast

Verstopte riolen

Door het hoogteverschil in de wijk (duinlandschap) en de hoeveelheid zand bij het strand in Nesselande raken aan die kant van de wijk de riolen snel verstopt door zand en andere troep. Ook de parkeerhofjes die soms dieper liggen dan de rest van de stoep hebben soms te maken met wateroverlast bij hevige regenbuien en verstopte riolering. Sommige straten zoals de Cypruslaan en de Kretalaan hebben al vaak te maken gehad met wateroverlast.

Ook blijkt keer op keer dat bewoners toch veel zaken door de toilet spoelen die niet in het riool thuishoren. Hier blijft preventieve aandacht voor nodig.

Verlichting

Lantaarnpalen

Er zijn regelmatig defecte lantaarnpalen in de wijk en dit kan zorgen voor onveilige of zelfs gevaarlijke situaties als het bijvoorbeeld gaat om kruispunten of oversteekplaatsen. Vanuit verkeersveiligheid is het dus belangrijk om dit direct te melden en ook actie te ondernemen op de melding. Vanuit het buurtpreventieteam worden hier regelmatig meldingen voor gedaan en wordt er op toegezien dat er geen onveilige situaties ontstaan.

Elke lantaarnpaal in de wijk heeft een straatnaam en nummer. Bij het doorgeven van een defect is het dus handig om dit nummer te vermelden zodat het (ook overdag als de lantaarnpalen niet branden) duidelijk is om welke lantaarnpaal het gaat. Het gaat ook regelmatig om een hele straat en soms zelfs een deel van de wijk die in het donker zit.

Voertuigen

Fietswrakken

Bij de scholen en het metrostation liggen of staan regelmatig fietswrakken, wat een rommelig straatbeeld geeft en waardoor er minder plekken zijn voor het stallen van fietsen. De gemeente haalt fietswrakken pas weg als er twee onderdelen ontbreken of als een wrak op bijvoorbeeld de weg ligt.

Deelscooters

Bewoners ervaren overlast van deelscooters en deelfietsen die overal in de wijk worden neergezet. Stoepen zijn soms slecht toegankelijk voor ouderen en invaliden. Dit vraagt om betere regulering door bijvoorbeeld het instellen van parkeervakken zoals die ook op de Siciliëboulevard zijn getekend. Deze moeten dan gekoppeld zijn aan de parkeervakken in de app van de deelscooterbedrijven.

Parkeeroverlast
Met name in de drukke zomermaanden is er veel parkeeroverlast in de buurt van het strand. Ook tijdens evenementen zijn de parkeerplaatsen overvol en wordt er veel wild geparkeerd op stoepen en op groenvoorziening.De parkeervoorzieningen zijn niet berekend op grote aantallen bezoekers. Alleen op de Kosboulevard zijn veel parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd maar dat wordt door sommige evenementen ook deels als evenemententerrein gebruikt.

Parkeeroverlast aanhangwagens

Met name op het bedrijventerrein en op de parkeerplaatsen bij de scholen staan veel aanhangwagens die daar altijd of voor langere periode staan. Dit geeft een rommelig straatbeeld en overlast door vandalisme.

Overige onderwerpen

Vuurwerk

Aan het einde van het jaar ervaren veel bewoners last van het vuurwerk. Sommige bewoners houden complete vuurwerkshows midden in de nacht bij feestjes. Ook jongeren met zwaar vuurwerk geven overlast in de wijk. Kinderen en honden schrikken vaak van de harde klappen.


Aandachtspunten met betrekking tot de buitenruimte:

  1. Afvaltoerisme aanpakken.
  2. Naastplaatsingen voorkomen door handhaving en aandacht voor containeradoptie.
  3. Adoptie van de buitenruimte door het schoonhouden van je straat.
  4. Scherp blijven op afval op het strand.
  5. Aandacht geven aan gebruik van MeldR app.
  6. Ganzenpoep, onkruid en rietkragen aanpakken.
  7. Deelscooters beter reguleren.
  8. Controle van verlichting.
  9. Schouwen van buitenruimte in afstemming met buurtpreventie.
  10. Aanpak van vuurwerkoverlast.