Sociaal

Nesselanders gaan samen doen wat nodig is, ook als het gaat om het Sociaal Domein.

Sinds 2 november 2021 is de verordening op de Wijkraden 2022 van kracht. Met het nieuwe bestuursmodel krijgen de wijken meer zeggenschap over de inzet van middelen en de opgaven in de wijk. Maatwerkaanpak dus! Bewoners van wijken zijn deskundigen op het gebied van hun wijk, de problemen en behoeftes. Het is daarbij van essentieel belang dat er wordt geluisterd naar de informatie die deze wijkexperts geven.
Betrouwbaarheid en dienstbaarheid van de Gemeente staan daarbij voorop. Wijkgericht werken wordt steeds belangrijker daarom moet er ook meer waardering komen  voor de ambtenaren die werken in de wijken en weten wat er speelt, frontlijn werk.

Wijktypering

Om te bepalen welke opgaven er spelen, is nodig om te weten hoe Nesselande er aan toe is.

Nesselande is met ruim 12000 inwoners de nieuwste wijk van Prins Alexander. In de wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Daarom noemen ze Nesselande ook wel de kinderwagenwijk. 25% van de bewoners is jonger dan 16 jaar. Binnen de groep jongeren zien we een toename van het aantal 13 – 17 jarigen.  Er wonen op dit moment niet zoveel oudere mensen. Maar ook Nesselande zal de komende jaren vergrijzen en dat vraagt om specifieke aanpassingen.

Aan de Zevenhuizerplas ligt het strand van Nesselande, dat in de zomermaanden veel bezoekers trekt. Aan de zuidzijde van de plas zijn er recreatieve voorzieningen: skatepark, fitness park, beachvolleybal, waterskibaan, watersport vereniging, scoutingvereniging en hockeyvereniging. Er is ook een evenemententerrein.
 

De afgelopen periode, waarin we vooral thuis zaten, bleek maar weer eens hoe belangrijk een mooie groene en uitdagende woonomgeving is. Zeker in een jonge wijk als Nesselande. Belangrijk is dat dit zo blijft.

Vlak bij het winkelcentrum ligt het Huis van de wijk met een activiteiten centrum en een gezondheidscentrum en op het Maltaplein is ook nog een bibliotheek .

De wijk is bijna af. Op dit moment wordt er aan een aantal bouwprojecten nog gewerkt. Meer woningen zijn ook niet mogelijk omdat de druk op bestaande voorzieningen dan zodanig toeneemt dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid.

Wat willen we bereiken

Een wijk met veel gezinnen vraagt om passende voorzieningen. Daarbij gaat het om onderwijs, sport, cultuur, zorg, bereikbaarheid en ontspanning. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op het vergroten van de veerkracht van alle bewoners, maar specifiek de Jeugd, de ouderen en de kwetsbare Rotterdammers.

Zorg voor alle bewoners

De wijkraad wil dat alle bewoners in Nesselande prettig wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Naast zichtbare problematiek is er zoals in elke wijk ook veel onzichtbare problematiek achter de deuren.

Aandachtspunten m.b.t. alle bewoners:

 • Stimuleren van gezonde leefstijl
  (met sportverenigingen, eerste lijns zorg, wijknetwerkpartners.
 • Stimuleren sociale cohesie.
 • Stimuleren van bewonersinitiatieven en activiteiten.
 • Aanpak schuldenproblematiek en vroege signalering.
 • Energiecrisis.
 • Aanpak eenzaamheid.
 • Voorzieningen rondom medische zorg.
 • Realiseren van een Wijkhub.

Zorg voor ouderen

Nesselande moet een fijne en veilige plek zijn voor ouderen. Of ze nu in De Kristal wonen of in andere woningen of appartementencomplexen.

Aandachtspunten m.b.t. ouderen:

 • Inrichting gebouw De Kristal en onderhoud van gebouw door SOR.
 • Huis van de wijk voor alle senioren in Nesselande.
 • Restaurant/maaltijden voor ouderen.
 • Stimuleren van initiatieven en activiteiten voor ouderen.
 • Hulp aan ouderen 65+ (gezond en veilig thuis wonen).
 • Hulp aan ouderen bij crisissituaties.

Zorg voor kwetsbare bewoners

Nesselande kent een groot aantal opvanghuizen en organisaties voor kwetsbare bewoners. Ook achter de voordeuren speelt er vaak verborgen problematiek die we graag op tijd signaleren en verhelpen.

Aandachtspunten m.b.t. kwetsbare bewoners:

 • Signaleren van hulpvraag.
 • Bewoners helpen bewoners.
 • Aandacht en hulp geven aan kwetsbare Nesselanders.

Jongeren

In een kinderrijke wijk waar veel gezinnen al 10 tot 20 jaar wonen ook steeds meer jongeren. Jongeren die veel op zich zien afkomen en ook in de wijk op zoek zijn naar bezigheden die in hun belevingswereld belangrijk zijn. Als wijk willen we jongeren graag laten opgroeien in een veilige wijk waar ze zich prettig voelen. Waar nodig willen we ze ook beschermen.

Aandachtspunten m.b.t. Jongeren

 • Maatschappelijke ondersteuning Jeugd.
 • Gro-up Buurtwerk programmering afstemmen (being young in
  Nesselande)     
 • Sportvoorzieningen en activiteiten.
 • Vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren (zeker in Nesselande).
 • Hockey, scouting, atletiek, voetbal, beach volleybal, watersport.

Activiteiten plan voor jongeren:

 • Stimuleren gebruik van huis van de Wijk voor jongeren (disco, game avond etc).
 • Activiteiten in de buitenruimte ([paintballen, lasergame, suppen, vechtsporten op het strand).

Beschermen van jongeren:

 • Minder alcohol, drugs, lachgas. (Middelen gebruik in Nesselande is hoog)
 • No Tolerance rondom drugsdealen en wapens in de wijk.
 • Overlast en criminaliteit voorkomen.

Onderwijs

 • Toekomst van schoolgebouwen.
 • Druk op de bereikbaarheid van middelbare scholen in de omgeving bij toename aantal jongeren 12 – 17 jaar.