Overzicht van vragen/meldingen over herinrichting Brandingdijk/ SiciliëboulevardDe wijkraad ontving de afgelopen tijd veel vragen over de herinrichting van de Brandingdijk/ Siciliëboulevard.

Auke Bergsma (wijkraadslid veiligheid en buitenruimte) heeft deze de afgelopen tijd besproken met de gemeente. Hierbij een overzicht van de status van de meldingen:

Verkeersborden
Er bleken nog verschillende borden niet goed te staan op enkele locaties waardoor de voorrangssituatie niet juist was. Deze borden zijn inmiddels verwijderd en er zijn borden geplaatst met dat de verkeerssituatie is gewijzigd.

Uitrit appartementengebouw
Er zijn meldingen gekomen over de uitrit van appartementengebouw Lago sette Belli (parallelweg van Brandingdijk bij bocht naar Siciliëboulevard. De draai is wat krap en zal nu 1 meter verbreed worden.

Kruising Brandingdijk-Coenraad Swiepdijk
Bij de kruising Brandingdijk-Coenraad Swiepdijk kunnen vrachtwagen de bocht slecht nemen vanaf de brug linksaf de Brandingdijk op. Ook is hier een verzakking ontstaan door een rioolput. Dit wordt op dit moment aangepast (rioolput en aanpassen midden eiland en aanleg rammelstroken in de bermen)

Stoepranden oversteekplaatsen Siciliëboulevard
Bewoners zijn bezorgd over de stoepranden (of gebrek aan stoepranden) bij de oversteekplaatsen aan de Siciliëboulevard. Deze zijn op dezelfde hoogte aangelegd als de weg, waardoor het lijkt alsof de stoeprand ontbreekt.
Reactie gemeente: “De oversteken en kruispunten zijn aangelegd op de voor de gemeente Rotterdam standaard wijze. Ter plaatse van oversteken en kruisingen zijn plateaus aangelegd. Deze hebben voor het verkeer een remmend effect en zorgen ervoor dat er een gelijkvloerse oversteek is voor voetgangers. Dit laatste is ook belangrijk voor mensen die slechter ter been zijn. Op dit punt zullen we geen wijzigingen doorvoeren” De wijkraad maakt zich nog steeds zorgen over de veiligheid van voetgangers als automobilisten hier de bocht afsnijden en stukje stoep meepakken.

Bocht Brandingdijk-Cypruslaan
De breedte van de parallelweg tussen de bocht met de Brandingdijk-west en de Cypruslaan lijkt onvoldoende, waardoor soms de stoeprand wordt geraakt door automobilisten.
Reactie gemeente: “We zijn ter plaatse geweest en hebben de situatie beoordeeld. Er is in de huidige situatie voldoende ruimte om de bocht te nemen zowel komend vanaf de Cypruslaan als de Brandingdijk-West. De situatie zal niet gewijzigd worden.”

Omzeilen van drempels
Bewoners ergeren zich aan het omzeilen van drempels aan Siciliëboulevard via parkeerplaatsen.
Reactie gemeente: “We onderschrijven dat dit gedrag onwenselijk is maar we beschouwen het niet als dermate problematisch dat dit aangepast moet worden. De drempels zijn aangelegd op de voor de gemeente Rotterdam standaard wijze, waarbij de drempels niet doorlopen tot tegen de trottoirband langs het parkeervak.”

Verzoek meer zebrapaden
Er is een verzoek binnengekomen voor meer zebrapaden om veilig over te kunnen steken.
Reactie gemeente: “De regel is dat er in 30km/uur zone geen zebrapaden worden gelegd. Bij het winkelcentrum heeft de gemeente in het verleden een uitzondering gemaakt, omdat dit een plek is waar veel mensen oversteken van het winkelcentrum naar het strand. De oversteken op de Siciliëboulevard zijn verder allemaal aangepast. Bij elke oversteek is een plateau (drempel) aangelegd en een middenberm om de oversteek zo veilig mogelijk te maken.”

Bomen terugplaatsen
Ter plaatse van huisnummers 166 t/m 176 op de Siciliëboulevard zijn 3 dennen verwijderd in de middenberm.
Reactie gemeente: “Deze dennen zijn na een storm februari 2022 verwijderd en zijn inmiddels weer aangeplant. Er is voor gekozen om niet opnieuw zware dennen terug te planten, aangezien die onherroepelijk weer scheef waaien. Er zijn nu bomen met een kleinere plantmaat ingeplant, hetgeen meer zekerheid geeft op stabiliteit en recht groeien. Duurt alleen langer voordat ze groot zijn. De jonge den ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats is gesnoeid en gekroond, omdat de lage takken het zicht op de rijweg ontnam.”

Oversteek bij het winkelcentrum
De bomen ontnemen het zicht voor voetgangers en auto’s en het zebrapad sluit niet goed aan op de middenberm.
Reactie gemeente: “De situatie bij de oversteek is ten opzichte van de oude situatie op enkele punten gewijzigd. De verharding is ter plaatse van middenberm vervangen voor gras en het zebrapad is iets versmalt. Hierdoor oogt de oversteek een stuk smaller en sluit het zebrapad minder goed aan. De bomen stonden altijd op deze locatie en hebben nooit geleid tot onveilige verkeerssituaties. Omdat dit een belangrijke oversteek onderzoeken we of we met enkele kleine ingrepen de situatie wat ruimer kunnen krijgen. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer we de ingrepen kunnen uitvoeren.”

Paaltjes/boomstammen Korfoepad
De boomstammen/paaltjes bij het Korfoepad zijn verwijderd en dit zorgt ervoor dat verkeer het Korfoepad op rijdt.
Reactie gemeente: “In de oude situatie stonden hier 3 paaltjes. Het is nooit de bedoeling geweest deze paaltjes te verwijderen daarom zal de oude situatie hersteld worden. Deze werkzaamheden zullen z.s.m. worden uitgevoerd.” De wijkraad heeft hier op gereageerd dat het aan de kant van de Brandingdijk om boomstammen ging. Dit wordt nu zo spoedig mogelijk opgelost.

De wijkraad zal de nieuwe inrichting blijven monitoren. Met name de verkeersveiligheid in deze 30km zone.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *