Online bijeenkomst Flexwoningen samengevat of terugluisteren

Gisteravond was de online bijeenkomst over de flexwoningen in Nesselande vanuit de studio van de gemeente Rotterdam. We geven een korte samenvatting en een link om de volledige uitzending terug te luisteren. Alle online vragen waar nog geen antwoord op is gegeven zullen beantwoord worden door de gemeente en dit zal binnenkort worden gepubliceerd.

Wethouders Zeegers en het projectteam flexwoningen was aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Vanuit de wijk waren drie bewoners vanuit de klankbordgroep aanwezig en Auke Bergsma namens de wijkraad en buurtpreventie.

Enkele belangrijke punten die zijn besproken:
– Het gaat om 140 flexwoningen (90 studio’s en 50 tweekamerwoningen) bestemd voor 1 en 2 persoonshuishoudens;
– Er komen twee centrale ontmoetingsruimtes;
– Doelgroep is jongeren tot 27 jaar;
– 1/3 van de woningen is voor jonge statushouders;
– Deels voorrang voor jongeren uit Nesselande;
– Er komt een beheerconvenant met afspraken;
– Er komt een sociaal beheerder;
– De vergunning is voor 15 jaar. De afspraak met de woningstichting is voor 30 jaar. Na 15 jaar worden de woningen verplaatst binnen Rotterdam of er moet een nieuwe vergunning voor deze locatie worden aangevraagd. Eventueel verlies op de woningen na 15 jaar is ook gedekt.

De planning in 2024:
– Op dit moment loopt nog een uitvraag naar bouwers;
– Kwartaal 1 wordt een bouwer en ontwerp gekozen;
Hier komt een fysieke inloopbijeenkomst over met de wethouder;
– Kwartaal 2 volgt het proces omgevingsvergunning (aanvraag en mogelijkheid tot bezwaar);
– Kwartaal 3 starten de werkzaamheden (mits vergunning);
– Kwartaal 4 start oplevering van de woningen.

De antwoorden op alle andere vragen volgt binnenkort op de website Mijn Rotterdam.

De hele uitzending terugluisteren kan voorlopig nog via onderstaande link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODIyMTVjZWUtYTVkNC00NzNmLTk3YjAtZjVmYjc4MzBmZDBi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2249c4cd82-8f65-4d6a-9a3b-0ecd07c0cf5b%22%2C%22Oid%22%3A%22901d7dfa-cbe2-44fd-a93a-bd6cde025520%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a-

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *